نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
 
 
 
 
 
ميزان رضايتمندي شما از سايت چقدر است؟
عالي
خوب
متوسط
ضعيف 
سوالات دوره راهنمايي


1. آيا با اضافه شدن تعداد صفحات رياضى، نبايد به ساعت تدريس كتاب های آن اضافه كرد؟
اين سؤال در اغلب جلسات توسط معلمان مطرح می شود در پاسخ بايد اشاره كردتعداد صفحات ملاک تعیین ساعت های تدریس برای یک کتاب درسی نیست ...ادامه ی مطلب


2.باتوجه به اضافه شدن محتوای کتابها آیا نیازی به اضافه شدن ساعات تدریس نیست؟
در پاسخ به این سوال باید توجه داشت که از نظر تعداد مفاهیم ریاضی که قرار است در دوره ی راهنمایی تدریس شود هیچ مفهومی...ادامه ی مطلب را در ادامه ی پاسخ سوال قبلی مشاهده نمایید.


3.علت استفاده از نمودار درختی برای پیدا کردن مقسوم علیه های یک عدد (سوال 3 کار در کلاس صفحه ی 15 ریاضی اول راهنمایی )چیست؟
ترتیب تدریس مفاهیم مربوط به مقسوم علیه یک عدد به این شرح است:ادامه ی مطلب را در ادامه ی پاسخ سوال قبلی مشاهده نمایید.


4.سوال دوم قسمت حل مسئله ی صفحه ی 39 کتاب ریاضی دوم راهنمایی را چگونه برای دانش آموزان توضیح دهیم؟آیا این مسئله در سطح درک و فهم دانش آموزان کلاس دوم راهنمایی هست؟
در ابتدا متن سوال را یاد آور می شویم. حسین با میله های چوبی و گلو له هایی به رنگ های ...ادامه ی مطلب


5.آیا با وجود اضافه شدن تعدادی فعالیت به محتوای کتاب لازم نیست ساعات درسی افزایش یابد؟
در شماره ی قبل اشاره شد که اضافه شدن صفحات کتاب درسی به معنی درخواست جهت اضافه شدن ساعات تدریس نیست ...ادامه ی مطلب را در ادامه ی پاسخ سوال قبلی مشاهده نمایید.


7.قسمت حل مسئله با چه هدفی در کتابها آورده شده است؟
یکی از مشکلات عمده ی دانش آموزان ما در درس ریاضی مشکل آنها در حل مسئله است...ادامه ی مطلب


8.قسمت حل مسئله چگونه آموزش داده شود؟تفاوت حل مسئله هایی که در 2 صفحه آمده و حل مسئله های قسمت تمرین در چیست؟
همان طور که در ابتدا ذکر شد ،توصیه می کنیم به کتاب معلم مراجعه شود تا شیوه ی ....ادامه ی مطلب را در ادامه ی پاسخ سوال قبلی مشاهده نمایید.


9.مسئله ی 3 از قسمت حل مسسئله ی صفحه ی 37 کتاب ریاضی اول راهنمایی با چه هدفی طرح شده است؟آیا این سوال واقعی است؟آیا محاسبات آن طولانی نیست؟
جهت یاد آوری ،ابتدا متن مسئلهاز کتاب اول راهنمایی ذکر می شود:فرزانه برای کار به یک شرکت .... ادامه ی مطلب


10.آیا برای ایجاد فهم رشد توابع توانی یک سوال کافی است؟
معلمان ریاضی پس از شنیدن توضیحات فوق فورا سوال می کنند...ادامه ی مطلب را در ادامه ی پاسخ سوال قبلی مشاهده نمایید.


11.آیا نوشتن توضیحات 4 مرحله ی حل مسئله برای تمام مسئله ها لازم است؟
در یکی از جلساتی که برای معلمان ریاضی دوره راهنمایی صحبت می کردم یکی از آنها ...ادامه ی مطلب


12.آیا دانستن نام راهبرد های حل مسئله ضرورت دارد؟
در تمام قسمت های تمرین حل مسئله یک مستعطیل بزرگ سبز رنگ وجود دارد...ادامه ی مطلب را در ادامه ی پاسخ سوال قبلی مشاهده نمایید.


13.چه کتابهایی را برای تمرین تکمیلی در کنار کتاب درسی مناسب می دانید؟
به جای نام بردن اسامی کتابهای مناسب ،بهتر است دو توضیح کلی درباره ی معیارهایی ...ادامه ی مطلب


14.در نوشتن عددهای توان دار اگر پایه ی عدد ،اعشاری باشد آن باید داخل پرانتز قرار گیرد؟
استفاده ار پرانتز برای مشخص کردن ترتیب انجام عملیات لازم است...ادامه ی مطلب را در ادامه ی پاسخ سوال قبلی مشاهده نمایید.


15.آیا با توجه به قسمت حل مسئله که در کتاب ها به خصوص سال اول و دوم در نظر گرفته شده است زمان بیشتری مورد نیاز است؟
در خصوص زمان آموزش در شماره های قبل توضیحاتی ارائه شده است . آما در مورد این سوال خاص به چند ...ادامه ی مطلب


16.آیا راهبرد های حل مسئله فقط همین 8 موردی است که در کتابهای راهنمایی کار شده است؟
در خصوص حل مسئله های ریاضی راهبردهای زیادی می توان مطرح کرد...ادامه ی مطلب را در ادامه ی پاسخ سوال قبلی مشاهده نمایید.


17.آیا آموزش تعداد بیشتری از راهبردها مناسب تر نیست؟
با توجه به تاثیرات مثبتی که آموزش یک راهبر در چگونگی حل مسئله دانش آموزان می گذارد...ادامه ی مطلب را در ادامه ی پاسخ سوال قبلی مشاهده نمایید.


18.آیا راهبرد هایی مثل (رسم شکل)،(حدس و آزمایش )را از دانش آموزان بپذیریم؟به عبارتی دیگر آگر یک دانش آموز باکشیدن یک شکل پاسخ مساله را داد باید به او نمره ی کامل داده شود؟
این سوال اغلب توسط معلمان پرسیده می شود و برای اکثر آنها ...ادامه ی مطلب را در ادامه ی پاسخ سوال قبلی مشاهده نمایید.


19.هدف از فعالیت صفحه ی 58 کتاب ریاضی اول راهنمایی (شمردن تعداد مثلث ها و تعداد پاره خط ها )چیست؟
در کتاب اول راهنمایی دو مسیر به موازات هم در طرح فعالیت ها و تمرین ها پیش رفته است...ادامه ی مطلب


20.چه تفاوتی بین تدریس درس تناسب در کلاس اول راهنمایی و پنجم دبستان وجود دارد ؟به عبارت دیگر چرا جدول تناسب در بازسازی انجام شده در کنار عملیات کسری به تمرین های مسئله ی درس تناسب اضافه شده است؟
در واقع ماهیت درس و مفاهیم نسبت متناسب ودرصد در کلاس پنجم ابتدایی...ادامه ی مطلب را در ادامه ی پاسخ سوال قبلی مشاهده نمایید.


دفعات بازديد: 38349
تعداد بازديدكنندگان: 31609