نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
 
 
 
 
 
ميزان رضايتمندي شما از سايت چقدر است؟
عالي
خوب
متوسط
ضعيف 
پشتيبانی تاليف كتاب رياضي پايه پنجم ابتدايي
در اين صفحه، پايان نامه ها، مقالات علمي پژوهشي، تحقيقات و مطالب مفيد و مورد استفاده جهت تاليف كتاب رياضي پايه پنجم ابتدايي، ارائه مي گردد. علاقمندان مي توانند ضمن استفاده از مطالب ارائه شده در اين صفحه،  منابع علمي در دسترس خود را به آدرس پست الكترونيكي mathrde@gmail.com ارسال نمايند.
منابع پشتيباني تاليف كتاب رياضي پايه پنجم ابتدايي

رديف

نام فايل

نوع

موضوع

نويسنده

زبان

  حجم فايل

1

عنوان فصل ها و دروس كتاب رياضي پايه پنجم ابتدايي

كتاب پنجم ابتدايي
گروه تاليف كتاب رياضي پايه پنجم ابتدايي
فارسي دانلود 200KB

2

بررسی و طبقه بندي بدفهمی هاي دانش آموزان سال پنجم  ابتدایی در ارتباط با اعداد اعشاري
مقاله
اعداد اعشاری
ابراهیم ریحانی
شهرناز بخشعلی زاده
زهرا پورعظیما
فارسي دانلود 339KB

3

 بررسی درک و فهم دانش آموزان پایه ششم از کسرها پایان نامه
کسر
 ملیحه دوستی فارسي دانلود 2.64MB

4

 بازنمایی های چندگانه:فرایندی مهم در یاددهی و یادگیری کسرها مقاله
کسر فرزانه نوروزی
شهرناز بخشعلی زاده
زینب قربانی
فارسي دانلود 1.93MB

5

Teaching Elementary Probability: Not Leaving it to Chance مقاله
احتمال Helen Chick,Monica Baker انگلیسی دانلود 233kB
6 اعداد اعشاري و رياضي مدرسه اي در ايران مقاله اعداد اعشاري رضا معطي
سهيلا غلام آزاد
فارسي دانلود 3.58MB
7 بررسی درک دانش آموزان سال پنجم ابتدایی از اعمال جمع، تفریق و ضرب با استفاده از تکالیف طرح مساله مقاله طرح مساله ابراهیم ریحانی
تائیس غیبی
مجتبی اسکندری
فارسی دانلود 206KB
8 پيش نويس كل كتاب رياضي پايه پنجم ابتدایی
كتاب رياضي پايه پنجم گروه تاليف رياضي پايه پنجم فارسی دانلود 5.28MB
9 پيش نويس دوم  كتاب رياضي پايه پنجم ابتدایی
كتاب رياضي پايه پنجم گروه تاليف رياضي پايه پنجم فارسی دانلود 8.5MB
10 آشنایی با استانداردهای محتوایی و فرآیندی پاورپوینت

مهدی ایزدی فارسی دانلود 1.8MB
11 آشنایی با راهبردهای حل مسئله پاورپوینت

ملیحه دوستی فارسی دانلود 1.4MB
12 پیش نویس بودجه بندی کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی

رياضي پايه پنجم گروه تاليف رياضي پايه پنجم فارسی دانلود 134KB
13 آموزش هنر مسئله حل کردن مقاله حل مسئله آلن شونفلد
ترجمه محمد جلوداری ممقانی
فارسی دانلود 1.64MB
14 پولیا، حل مسأله و آموزش مقاله حل مسئله آلن شونفلد
ترجمه سعید ذاکری
فارسی دانلود 1.74MB
15 آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم پاورپوینت رياضي پايه پنجم دکتر ابراهیم ریحانی
فارسی دانلود 2.74MB
16 آشنایی با محتوای فصل 2
پاورپوینت رياضي پايه پنجم ملیحه دوستی
فارسی دانلود 6.1MB
17 آشنایی با محتوای فصل 3 پاورپوینت رياضي پايه پنجم ملیحه دوستی
آزیتا صالحیان
فارسی دانلود 1.58MB
18 آشنایی با محتوای فصل 1 پاورپوینت رياضي پايه پنجم بهزاد قباخلو
معصومه ابراهیمی
فارسی دانلود 586KB
19 آشنایی با محتوای فصل 4 پاورپوینت رياضي پايه پنجم دکتر مجتبی قربانی فارسی دانلود 5.36MB
20 آشنایی با محتوای فصل 4 پاورپوینت رياضي پايه پنجم مریم ایرانی
شیما زهره وند
فارسی دانلود 5.36MB
21 آشنایی با محتوای فصل 5 پاورپوینت رياضي پايه پنجم لیدا بروجردی
رقیه ترابی
آسیه معمار
فارسی دانلود 2.16MB
22 آشنایی با محتوای فصل 6 پاورپوینت رياضي پايه پنجم حمداله صدری
مرضیه متقیان
فارسی دانلود 865KB
23 آشنایی با محتوای فصل 7 پاورپوینت رياضي پايه پنجم زهره پندی فارسی دانلود 5.2MB
24 آشنایی با محتوای فصل 7 پاورپوینت رياضي پايه پنجم رقیه ترابی
میر محمد میگونی
فارسی دانلود 1.3MB
25 پیش نویس فصل اول  کتاب راهنمای معلم ریاضی پایه پنجم ابتدایی
PDF رياضي پايه پنجم گروه تاليف رياضي پايه پنجم فارسی دانلود 234KB
26 پیش نویس فصل هفتم  کتاب راهنمای معلم ریاضی پایه پنجم ابتدایی PDF رياضي پايه پنجم گروه تاليف رياضي پايه پنجم فارسی دانلود 487KB
27 راهنمای حل تمرینات و محتوای کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی PDF رياضي پايه پنجم حمید خوش پیام فارسی دانلود 15MB
28 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنويسي و الگوها
فیلم رياضي پايه پنجم درس اول-يادآوري عدد نويسي و محاسبات عددي فارسی فایل1 7.81 MB
29 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنويسي و الگوها
فیلم رياضي پايه پنجم درس اول-يادآوري عدد نويسي و محاسبات عددي فارسی فایل2 8.43 MB
30 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنويسي و الگوها
فیلم رياضي پايه پنجم درس اول-يادآوري عدد نويسي و محاسبات عددي فارسی فایل3 2.26 MB
31 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنويسي و الگوها
فیلم رياضي پايه پنجم درس دوم- معرفي ميليارد فارسی فایل1 9.27 MB
32 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنويسي و الگوها
فیلم رياضي پايه پنجم درس دوم- معرفي ميليارد فارسی فایل2 8.03 MB
33 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنويسي و الگوها
فیلم رياضي پايه پنجم درس دوم- معرفي ميليارد فارسی فایل3 5.88 MB
34 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنويسي و الگوها
فیلم رياضي پايه پنجم درس سوم- جمع و تفريق عددهاي مركب فارسی فایل1 9.38 MB
35 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنويسي و الگوها
فیلم رياضي پايه پنجم درس سوم- جمع و تفريق عددهاي مركب فارسی فایل2 5.75 MB
36 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنويسي و الگوها
فیلم رياضي پايه پنجم درس چهارم- الگوها فارسی فایل1 8.03 MB
37 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنويسي و الگوها
فیلم رياضي پايه پنجم درس چهارم- الگوها فارسی فایل2 9.44 MB
38 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس1-كسرهاي بزرگتر از واحد فارسی فایل2 9.06 MB
39 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس1-كسرهاي بزرگتر از واحد فارسی فایل2 9.06 MB
40 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس1-كسرهاي بزرگتر از واحد فارسی فایل2 9.06 MB
41 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس2-جمع و تفريق عددهاي مخلوط فارسی فایل2 6.51 MB
42 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس2-جمع و تفريق عددهاي مخلوط فارسی فایل2 8.05 MB
43 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس2-جمع و تفريق عددهاي مخلوط فارسی فایل2 2.40 MB
44 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس3-ضرب كسرها فارسی فایل2 9.09 MB
45 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس3-ضرب كسرها فارسی فایل2 6.91 MB
46 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس4-تقسيم كسرها فارسی فایل2 10.0 MB
47 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس4-تقسيم كسرها فارسی فایل2 9.97 MB
48 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس4-تقسيم كسرها فارسی فایل2 2.30 MB
49 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس5-ضرب عددهاي مخلوط فارسی فایل2 8.40 MB
50 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس5-ضرب عددهاي مخلوط فارسی فایل2 8.71 MB
51 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس5-ضرب عددهاي مخلوط فارسی فایل2 4.08 MB
52 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 3- نسبت، تناسب و درصد
فیلم رياضي پايه پنجم درس1- نسبت فارسی فايل1 9.70 MB
53 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 3- نسبت، تناسب و درصد
فیلم رياضي پايه پنجم درس1- نسبت فارسی فايل2 18.1 MB
54 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 3- نسبت، تناسب و درصد
فیلم رياضي پايه پنجم درس2- نسبت هاي مساوي فارسی فايل 10.1 MB
55 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 3- نسبت، تناسب و درصد
فیلم رياضي پايه پنجم درس3- تناسب فارسی فايل 14.2 MB
56 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 3- نسبت، تناسب و درصد
فیلم رياضي پايه پنجم درس4- درصد فارسی فايل 17.3 MB
57 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 4- تقارن و چندضلعي ها
فیلم رياضي پايه پنجم درس1- تقارن محوري فارسی فايل 26.7 MB
58 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 4- تقارن و چندضلعي ها
فیلم رياضي پايه پنجم درس 2-تقارن مركزي فارسی فايل 8.79 MB
59 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 4- تقارن و چندضلعي ها
فیلم رياضي پايه پنجم درس 3- زاويه و نيمساز فارسی فايل 13.8 MB
60 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 4- تقارن و چندضلعي ها
فیلم رياضي پايه پنجم درس 4-چندضلعي ها و مجموع زاويه هاي آن ها فارسی فايل 27.7 MB
61 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 5- عددهاي اعشاري
فیلم رياضي پايه پنجم درس 1- عددهاي اعشاري فارسی فايل 22.6 MB
62 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 5- عددهاي اعشاري
فیلم رياضي پايه پنجم درس 2- جمع و تفريق عددهاي اعشاري فارسی فايل 17.6 MB
63 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 5- عددهاي اعشاري
فیلم رياضي پايه پنجم درس 4- ضرب عددهاي اعشاري فارسی فايل 17.0 MB
64 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 6
فیلم رياضي پايه پنجم مقدمه فارسی فايل 15.56 MB
65 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 6
فیلم رياضي پايه پنجم درس 1 فارسی فايل 94.43 MB
66 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 6
فیلم رياضي پايه پنجم درس2 فارسی فايل 60.26 MB
67 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 6
فیلم رياضي پايه پنجم درس 4 فارسی فايل 77.84 MB
68 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 7
فیلم رياضي پايه پنجم مقدمه فارسی فايل 8.51 MB
69 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 7
فیلم رياضي پايه پنجم درس 1 فارسی فايل 34.98 MB
70 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 7
فیلم رياضي پايه پنجم درس2 فارسی فايل 25.91 MB
71 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 7
فیلم رياضي پايه پنجم درس 3 فارسی فايل 110 MB
72 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلم رياضي پايه پنجم آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم فارسی فايل 1 32.7 MB
73 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلم رياضي پايه پنجم آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم فارسی فايل2 93.6 MB
74 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلم رياضي پايه پنجم آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم فارسی فايل3 93.8 MB
75 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلم رياضي پايه پنجم آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم فارسی فايل4 99.9 MB
76 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلم رياضي پايه پنجم آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم فارسی فايل5 52.3 MB
77 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلم رياضي پايه پنجم آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم فارسی فايل6 115 MB
78 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلم رياضي پايه پنجم آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم فارسی فايل7 82.1 MB
79 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
نمونه تدريس در كلاس درس
فیلم رياضي پايه پنجم نمونه تدريس در كلاس درس فارسی فايل 320 MB
80 كتاب معلم (راهنماي تدريس) رياضي پنجم ابتدايي
كتاب رياضي پايه پنجم گروه تاليف رياضي پايه پنجم فارسی دانلود 3.5MB
81 كتاب رياضي پايه پنجم ابتدايي (چاپ 97-96) كتاب رياضي پايه پنجم گروه تاليف رياضي پايه پنجم فارسی دانلود 29.9MB
دفعات بازديد: 67943
تعداد بازديدكنندگان: 43090