نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
 
 
 
 
 
ميزان رضايتمندي شما از سايت چقدر است؟
عالي
خوب
متوسط
ضعيف 
پشتيباني تاليف كتاب رياضي پايه نهم

در اين صفحه، پايان نامه ها، مقالات علمي پژوهشي  ، تحقيقات و مطالب مفيد و مورد استفاده جهت تاليف كتاب رياضي پايه نهم، ارائه مي گردد. علاقمندان مي توانند ضمن استفاده از مطالب ارائه شده در اين صفحه،  منابع علمي در دسترس خود را به آدرس پست الكترونيكي mathrde@gmail.com ارسال نمايند.

دوره اول متوسطه (نهم)

 روش تدريس راهنماي معلم كتاب رياضي

آموزش معلمان- فصل اول-فایل1 تصویری دانلود 27.85 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل اول-فایل2 تصویری دانلود 19.57 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل اول -فایل3 تصویری دانلود 22.39 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل اول -فایل4 تصویری دانلود 19.98 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل دوم-فایل1 تصویری دانلود 13.82 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل دوم-فایل2 تصویری دانلود 14.21 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل دوم-فایل3 تصویری دانلود 15.04 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل سوم-فایل1 تصویری دانلود 12.97 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل سوم-فایل2 تصویری دانلود 14.76 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل سوم-فایل3 تصویری دانلود 21.88 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل سوم-فایل4 تصویری دانلود 21.27 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل سوم-فایل5 تصویری دانلود 13.47 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل سوم-فایل6 تصویری دانلود 14.13 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل چهارم-فایل1 تصویری دانلود 8.03 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل چهارم-فایل2 تصویری دانلود 13.51 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل چهارم-فایل3 تصویری دانلود 11.97 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل چهارم-فایل4 تصویری دانلود 13.16 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل چهارم-فایل5 تصویری دانلود 21.02 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل پنجم -فایل1 تصویری دانلود 23.32 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل پنجم -فایل2 تصویری دانلود 24.18 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل پنجم -فایل3 تصویری دانلود 16.42 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل ششم-فایل1 تصویری دانلود 18.20 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل ششم-فایل2 تصویری دانلود 11.76 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل ششم-فایل3 تصویری دانلود 24.34 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل ششم-فایل4 تصویری دانلود 23.43 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل هفتم-فایل1 تصویری دانلود 15.20 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل هفتم-فایل2 تصویری دانلود 13.63 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل هفتم-فایل3 تصویری دانلود 22.33 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل هشتم-فایل1 تصویری دانلود 19.22 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل هشتم-فایل2 تصویری دانلود 22.00 MB 02/09/94
آموزش معلمان- فصل هشتم-فایل3 تصویری دانلود 15.80 MB 02/09/94
نمونه تدريس در كلاس فصل ششم درس اول تصویری دانلود 123 MB 21/11/95
كليات - فايل 1 تصویری دانلود 64.5 MB 21/11/95
كليات - فايل 2 تصویری دانلود 36 MB 21/11/95
كليات - فايل 3 تصویری دانلود 43.2 MB 21/11/95
كليات - فايل 4 تصویری دانلود 15.7 MB 21/11/95
كليات - فايل 5 تصویری دانلود 18.8 MB 21/11/95

مقالات، طرح درس، تصاوير، فيلم هاي مرتبط و ...

 منابع پشتيباني تاليف كتاب رياضي پايه نهم

رديف

نام فايل

نوع

موضوع

نويسنده

زبان

حجم فايل

1

عنوان فصل ها و دروس كتاب رياضي پايه نهم

كتاب نهم گروه تاليف كتاب رياضي پايه نهم فارسي دانلود 224 KB
2

آیا 1/3 (1-) تعریف می شود؟

مقاله اعداد منفی ناصر بروجردیان فارسی دانلود 1.71 MB
3

SOME COGNITIVE DIFFICULTIES RELATED TO THE REPRESENTATIONS OF TWO MAJOR CONCEPTS OF SET      THEORY               

مقاله مجموعه GIORGIO T. BAGNI انگليسي دانلود 265 KB
4

برخي مشکلات شناختي مربوط به دو مفهوم عمده ي نظريه ي مجموعه ها

پايان نامه
مجموعه اياز رزمجويي
فارسی دانلود 2.00MB
5

THE MATHEMATICAL CONCEPT OF SET AND THE
‘COLLECTION’ MODEL             

مقاله مجموعه EFRAIM FISCHBEIN and MADLEN BALTSAN انگليسي دانلود 146 KB
6

SOME COGNITIVE DIFFICULTIES RELATED TO THE
REPRESENTATIONS OF TWO MAJOR CONCEPTS
OF SET THEORY          

مقاله مجموعه GIORGIO T. BAGNI انگليسي دانلود 275 KB
7

THE USELESSNESS OF VENN DIAGRAMS       

مقاله مجموعه J. VAN DORMOLEN انگليسي دانلود 173 KB
8

THE TRANSITION FROM COMPARISON OF FINITE TO THE COMPARISON OF INFINITE SETS: TEACHING PROSPECTIVE TEACHERS

مقاله مجموعه PESSIA TSAMIR انگليسي دانلود 86 KB
9

SET-THEORY AND LOGIC IN SCHOOL       

مقاله مجموعه RAMESH KAPADIA انگليسي دانلود 249 KB
10

Why it is important for in-service elementary mathematics teachers to understand the equality .999. . . = 1

مقاله اعداد گویا David A. Yopp انگليسي دانلود
11 پيش نويس فصل اول كتاب رياضي پايه نهم- نسخه دوم كتاب مجموعه ها گروه تاليف رياضي پايه نهم فارسي دانلود 1.48 MB
12

پيش نويس فصل اول كتاب رياضي پايه نهم - نسخه اول

كتاب مجموعه ها گروه تاليف رياضي پايه نهم
فارسي دانلود 555 KB
13

پيش نويس فصل دوم كتاب رياضي پايه نهم     

كتاب عددهاي حقيقي گروه تاليف رياضي پايه نهم
فارسي دانلود 951 KB
14

چگونه اتحادهاي جبري را آموزش دهيم؟

مقاله اتحاد  ابراهیم ریحانی فارسی دانلود 1.49 MB
15 پيش نويس فصل سوم كتاب رياضي پايه نهم كتاب استدلال و اثبات در هندسه
گروه تاليف رياضي پايه نهم
فارسی دانلود 821 KB
16 پيش نويس فصل چهارم كتاب رياضي پايه نهم كتاب توان گروه تاليف رياضي پايه نهم فارسی دانلود 871 KB
17

بررسی عملکرد دانش آموزان سال سوم راهنمايی در موقعيت هاي طرح مسئله رياضی

مقاله طرح مسئله
ابراهیم ریحانی، شهرناز بخشعلی زاده و مجتبی اسکندری
فارسی دانلود 470KB
18 پيش نويس فصل هشتم كتاب رياضي پايه نهم كتاب حجم و مساحت گروه تاليف رياضي پايه نهم
فارسی دانلود 2.8MB
19 پيش نويس فصل ششم كتاب رياضي پايه نهم كتاب خط و نسبتهای مثلثاتی
گروه تاليف رياضي پايه نهم
فارسی دانلود 726 KB
20 پيش نويس فصل پنجم كتاب رياضي پايه نهم كتاب عبارتهاي جبري
گروه تاليف رياضي پايه نهم فارسی دانلود 739 KB
21 پيش نويس فصل هفتم كتاب رياضي پايه نهم كتاب عبارتهاي گویا
گروه تاليف رياضي پايه نهم فارسی دانلود 539 KB
22

دوباره نگری به برنامه جبر دبیرستانی

مقاله جبر سهیلا غلام آزاد
فارسی دانلود 215 KB
23

گذر از تفکر حسابی به تفکر جبری

مقاله جبر کی استیسی و امیرحسین اصغری
فارسی دانلود 223 KB
24 پيش نويس اول كل كتاب رياضي پايه نهم كتاب رياضي پايه نهم گروه تاليف رياضي پايه نهم فارسی دانلود 13.3 MB
25  كتاب رياضي پايه نهم كتاب رياضي پايه نهم گروه تاليف رياضي پايه نهم فارسی دانلود  5.7MB
26 كتاب نهم، فصل3، درس1، استدلال پاورپوينت ارائه محتوا ---
فارسي دانلود 741kb
27

كتاب نهم، فصل3، درس2، آشنايي با اثبات در هندسه

پاورپوينت ارائه محتوا --- فارسی دانلود 933kb
28 آموزش هنر مسئله حل کردن مقاله حل مسئله آلن شونفلد، ترجمه محمد جلوداری ممقانی فارسی دانلود 1.64MB
29 پولیا، حل مسأله و آموزش مقاله حل مسئله آلن شونفلد، ترجمه سعید ذاکری
فارسی دانلود 1.74MB
30 كتاب نهم، فصل1 پاورپوينت ارائه محتوا رحيمي فارسي دانلود 4MB
31 كتاب نهم، فصل3،درس4،حل مسئله در هندسه
پاورپوينت ارائه محتوا --- فارسي دانلود 1.2MB
32 كتاب نهم، فصل3،درس5،شكلهاي متشابه
پاورپوينت ارائه محتوا --- فارسي دانلود 730KB
33 كتاب نهم، فصل3،درس3،همنهشتي مثلثها
پاورپوينت ارائه محتوا --- فارسي دانلود 3.4MB
34 كتاب نهم، فصل2
پاورپوينت ارائه محتوا دراج فارسي دانلود 612KB
35 كتاب نهم، فصل6
پاورپوينت ارائه محتوا داودي فارسي دانلود 682KB
36 كتاب نهم، فصل5، اتحادها
پاورپوينت ارائه محتوا ----- فارسي دانلود 751KB
37 كتاب نهم، فصل5، اتحادها،اثبات شهودي مربع دوجمله اي
پاورپوينت ارائه محتوا آموزنده فارسي دانلود 69KB
38 ارتباط طولي فصل3 نهم با كتابهاي هفتم و هشتم
pdf كمالي محمدزاده و ملك كندي
فارسي دانلود 79KB
39 اهداف فصل سوم رياضي نهم و ابزارهاي مورد نياز
pdf
فارسي دانلود 74KB
40 كتاب نهم، فصل5، اتحادها
پاورپوينت ارائه محتوا ---
فارسي دانلود 735KB
41 كتاب نهم، فصل7
پاورپوينت ارائه محتوا ابراهيمي
فارسي دانلود 10MB
42 آشنایی با کلیات ریاضی پایه نهم پاورپوینت رياضي پايه نهم دکتر ابراهیم ریحانی
فارسی دانلود 3.12MB
43 بارم بندي ریاضی پایه نهم pdf رياضي پايه نهم هاشمي
فارسی دانلود 120kb
44 بودجه بندي ریاضی پایه نهم
pdf
رياضي پايه نهم هاشمي
فارسی دانلود 120kb
45 نمونه سوالهاي ارزشيابي فصل يك رياضي نهم-1 pdf رياضي پايه نهم فارسي دانلود 400kb
46 نمونه سوالهاي ارزشيابي فصل يك رياضي نهم-2 pdf رياضي پايه نهم فارسي دانلود 400kb
47 ترسيم هاي هندسي pdf هندسه فارسي دانلود 1.5M
48 محاسبه كعب يك عدد pdf هندسه و جبر نريماني فارسي دانلود 100kb
49 Dictionary of Mathematics pdf دانلود 1.5mb
50 نمونه سوال رياضي نهم-تشابه pdf رياضي نهم خانه رياضي
فارسي دانلود 1.6mb
51 نمونه سوال رياضي نهم-فصل1 pdf رياضي تهم خانه رياضي فارسي دانلود 1.7mb
52 نمونه سوال رياضي نهم-فصل1 pdf رياضي نهم خانه رياضي فارسي دانلود 1mb
53 نمونه سوال رياضي نهم word رياضي نهم مازندران
فارسي دانلود 500kb
54 نمونه سوال رياضي نهم pdf رياضي نهم همدان فارسي دانلود 250kb
55 نمونه سوال رياضي نهم pdf رياضي نهم فارسي دانلود 350kb
56 نمونه سوال ريلضي نهم- فصل2 pdf رياضي نهم كنگان فارسي دانلود 300kb
57 كتاب راهنماي معلم رياضي نهم pdf رياضي نهم دفتر تأليف فارسي دانلود 3MB
58 نمونه سوال فصل4 نهم pdf رياضي نهم بستان آباد فارسي دانلود 500kb
59 نمونه سوال فصل4 نهم pdf رياضي نهم بناب فارسي دانلود 500kb
60 نمونه سوال ارزشيابي رياضي نهم pdf رياضي نهم قزوين فارسي دانلود 480kb
61 نمونه سوال ارزشيابي  نهم1 pdf رياضي نهم فارس فارسي دانلود 500
62 نمونه سوال ارزشيابي نهم2 pdf رياضي نهم فارس فارسي دانلود 500
63 نمونه سوال ارزشيابي نهم3 pdf رياضي نهم فارس فارسي دانلود 500
64 نمونه سوال ارزشيابي نهم4 pdf رياضي نهم فارس فارسي دانلود 500
دفعات بازديد: 47273
تعداد بازديدكنندگان: 30386