نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
 
 
 
 
 
ميزان رضايتمندي شما از سايت چقدر است؟
عالي
خوب
متوسط
ضعيف 
پشتيباني تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي
منابع پشتيباني تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي

رديف

نام فايل

نوع

موضوع

نويسنده

زبان

دانلود حجم فايل

1

عنوان فصل ها و دروس كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي
pdf
كتاب ششم ابتدايي
گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي
فارسي دانلود 83 KB

2

Toward a Visually-Oriented School Mathematics Curriculum

كتاب الگو و تعميم

Ferdinand D. Rivera

انگليسی دانلود 6.63 MB

3

دانش آموزان درمورد اعداد منفی چگونه می اندیشند؟ مقاله اعداد منفی

فرزانه راشدی، ابراهیم ریحانی، فریده حمیدی

فارسی دانلود 257 KB
4
بررسی و طبقه بندي بدفهمی هاي دانش آموزان سال پنجم  ابتدایی در ارتباط با اعداد اعشاري
مقاله
اعداد اعشاری ابراهیم ریحانی، شهرناز بخشعلی زاده و زهرا پورعظیما فارسی دانلود 339 KB
5
AN ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF QUESTION DESIGN ON PUPILS APPROACHES TO NUMBER PATTERN  GENERALISATION TASKS
پايان نامه
الگو و تعميم
DUNCAN ALISTAIR SAMSON انگليسي ابراهيم ريحانی، مريم صديقی فارسی دانلود 1.14 MB

7

بررسي توانايي تعميم و توجيه دانش آموزان سال اول متوسطه در باب الگوه هاي عددي و عددي هندسی خطی پايان نامه الگو و تعميم كوروش شجاعی فارسی دانلود 4.1 MB
8

Mathematics For Year 5 Second Edition

کتاب ریاضی 5 دبستان استرالیا

Stan Pulgies-Robert Haese-Sandra Haese-Chris Haines

انگلیسی دانلود 13.5 MB
9 پيش نويس فصل اول كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 409 KB
10 پيش نويس فصل دوم كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 1.2MB
11 پيش نويس فصل سوم كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 522 KB
12 پيش نويس فصل چهارم كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 522 KB
13 پيش نويس فصل پنجم كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 522 KB
14 پيش نويس فصل ششم كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 522 KB
15  پیش نویس فصل هفتم كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 522 KB
16 نسخه دوم پيش نويس فصل اول كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 1.27 MB
17 نسخه دوم پيش نويس فصل دوم كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 513 KB
18 نسخه دوم پيش نويس فصل سوم كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 537 KB
19 نسخه دوم پيش نويس فصل چهارم كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 537 KB
20  نسخه دوم پيش نويس فصل پنجم كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 1.32 MB
21 نسخه دوم پيش نويس فصل ششم كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 526 KB
22 نسخه دوم پيش نويس فصل هفتم كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 526 KB
23 نسخه نهايي كتاب رياضي 6 pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 7.9 MB
24 آشنايي با محتواي فصل 1
پاورپوينت كتاب ششم ابتدايي ژيلا ملكي، فايزه شيخ عليان و جعفر اسدي
فارسي دانلود
25 آشنايي با محتواي فصل 2 پاورپوينت كتاب ششم ابتدايي مليحه دوستي و شيما زهره وند
فارسي دانلود
26 آشنايي با محتواي فصل 3 پاورپوينت كتاب ششم ابتدايي خديجه بيات فر،مرضيه حسني ، عبدالرضا دراج و علي حاجلو
فارسي دانلود
27 آشنايي با محتواي فصل 4 پاورپوينت كتاب ششم ابتدايي خديجه بيات فر و مرضيه حسني
فارسي دانلود
28 آشنايي با محتواي فصل 5 پاورپوينت كتاب ششم ابتدايي آزيتا صالحيان و داود رضايي
فارسي دانلود
29 آشنايي با محتواي فصل 6 پاورپوينت كتاب ششم ابتدايي مليحه دوستي و شيما زهره وند
فارسي دانلود
30 آشنايي با محتواي فصل 7 پاورپوينت كتاب ششم ابتدايي اسمعيل احمدي و آزيتا صالحيان
فارسي دانلود
31 روابط طولي اعداد و الگوها
پاورپوينت كتاب ششم ابتدايي ژيلا ملكي، فايزه شيخ عليان و علي حاجلو
فارسي دانلود
32 روابط طولي عمليات
پاورپوينت كتاب ششم ابتدايي خديجه بيات فر،مرضيه حسني و اسمعيل احمدي
فارسي دانلود
33 روابط طولي كسر
پاورپوينت كتاب ششم ابتدايي مليحه دوستي و شيما زهره وند فارسي دانلود
34 روابط طولي اعداد اعشاري
پاورپوينت كتاب ششم ابتدايي خديجه بيات فر،مرضيه حسني ، عبدالرضا دراج و علي حاجلو فارسي دانلود
35 روابط طولي نسبت، تناسب و درصد
پاورپوينت كتاب ششم ابتدايي مليحه دوستي فارسي دانلود
36 روابط طولي آمار و احتمال
پاورپوينت كتاب ششم ابتدايي خديجه بيات فر،مرضيه حسني و جعفر اسدي
فارسي دانلود
37 روابط طولي اندازه گيري
پاورپوينت كتاب ششم ابتدايي آزيتا صالحيان و داود رضايي فارسي دانلود
38 روابط طولي تقارن پاورپوينت كتاب ششم ابتدايي خديجه بيات فر و مرضيه حسني فارسي دانلود
39 روابط طولي تقريب پاورپوينت كتاب ششم ابتدايي اسمعيل احمدي و آزيتا صالحيان فارسي دانلود
40 راهنمای حل تمرینات و محتوای کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی pdf كتاب ششم ابتدايي آموزشگران رياضي پايه ششم و آقاي خوش پيام فارسي دانلود
41 كتاب معلم (راهنماي تدريس) رياضي پايه ششم ابتدايي  pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود
42 كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي (چاپ 97-96) pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود
دفعات بازديد: 22551
تعداد بازديدكنندگان: 13517