نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
 
 
 
 
 
ميزان رضايتمندي شما از سايت چقدر است؟
عالي
خوب
متوسط
ضعيف 
پشتيباني تاليف كتاب رياضي پايه دهم-رشته هاي تجربي ورياضي
منابع پشتيباني تاليف كتاب رياضي پايه دهم-رشته هاي تجربي ورياضي

رديف

نام فايل

نوع

تاريخ

نويسنده

زبان

دانلود حجم فايل
 1  BUILDING A CONNECTION BETWEEN EXPERIMENTAL AND THEORETICAL ASPECTS OF PROBABILITY  pdf   مقاله
انگليسي
دانلود
1.8m
 2  آمار آسان است
 pdf   كتاب
انگليسي
دانلود
1.8m
3

سرفصلهاي پيشنهادي رياضي  مشترك پايه دهم رشته رياضي وتجربي

pdf
  گروه مؤلفين
فارسي
دانلود
15kb
4
پيش نويس فصل پنجم از كتاب رياضي پايه دهم رياضي-تجربي
pdf گروه مؤلفين فارسي دانلود 800KB
5
پيش نويس  فصل 7 كتاب رياضي پايه دهم
pdf گروه مؤلفين فارسي دانلود 1.8MB
6
پيش نويس فصل 6 كتاب رياضي پايه دهم
pdf گروه مؤلفين فارسي دانلود 1M
7
پيش نويس فصل1 كتاب رياضي پايه دهم
pdf گروه مؤلفين فارسي دانلود 1M
8
پيش نويس فصل3 كتاب رياضي پايه دهم
pdf گروه مؤلفين فارسي دانلود 990KB
9
پيش نويس فصل4 كتاب رياضي پايه دهم
pdf گروه مؤلفين فارسي دانلود 670kb
11
نسخه دوم پيش نويس فصل 1 رياضي پايه دهم
pdf گروه مولفين فارسي دانلود 550KB
12
پيش نويس فصل 2 رياضي پايه دهم
pdf گروه مولفين فارسي دانلود 550KB
13
نسخه دوم پيش نويس فصل 3 رياضي پايه دهم
pdf گروه مولفين فارسي دانلود 714KB
14
نسخه دوم پيش نويس فصل 4 رياضي دهم
pdf گروه مولفین فارسی دانلود 548kB
15
نسخه دوم پيش نويس فصل 5 رياضي دهم
pdf گروه مولفين فارسي دانلود 700kb
16
نسخه دوم پيش نويس فصل 6 رياضي دهم
pdf گروه  مولفين فارسي دانلود 400kb
17
نسخه دوم پيش نويس فصل 7 رياضي دهم
pdf گروه مولفین فارسی دانلود 1.5MB
18
نسخه سوم پيش نويس فصل 1 رياضي پايه دهم
pdf 04/08/ 95 گروه مولفین فارسی دانلود
19
نسخه سوم پيش نويس فصل 2 رياضي پايه دهم
pdf 04/08/ 95 گروه مولفین فارسی دانلود
20
نسخه سوم پيش نويس فصل 3 رياضي پايه دهم
pdf 04/08/ 95 گروه مولفین فارسی دانلود
21
نسخه سوم پيش نويس فصل 4 رياضي پايه دهم
pdf 04/08/ 95 گروه مولفین فارسی دانلود
22
نسخه سوم پيش نويس فصل 5 رياضي پايه دهم
pdf 04/08/ 95 گروه مولفین فارسی دانلود
23
نسخه سوم پيش نويس فصل 6 رياضي پايه دهم
pdf 04/08/ 95 گروه مولفین فارسی دانلود
25
نسخه سوم پيش نويس فصل 7 رياضي پايه دهم
pdf 04/08/ 95 گروه مولفین فارسی دانلود
26 نسخه نهايي فصل 1 pdf مولفين فارسي دانلود 1m
27 نسخه نهايي فصل 2 pdf مولفين فارسي دانلود 1m
28 نسخه نهايي  فصل 3 pdf مولفين فارسي دانلود 1m
29 نسخه نهايي فصل 4 pdf مولفين فارسي دانلود 1m
30 نسخه نهايي فصل 5 pdf مولفين فارسي دانلود 1m
31 نسخه نهايي فصل 6 pdf مولفين فارسي دانلود 1m
32 نسخه نهايي فصل 7 pdf مولفين فارسي دانلود 1m
33 نسخه غير قابل استناد كتاب راهنماي معلم pdf مولفين فارسي دانلود 3.8MB
34 حل تمرینات فصل 1، درس 1 pdf مولفين فارسي دانلود
35 حل تمرینات فصل 1، درس 2 pdf مولفين فارسي دانلود
36 حل تمرینات فصل 1، درس 3 pdf مولفين فارسي دانلود
37 حل تمرینات فصل 1، درس 4 pdf مولفين فارسي دانلود
38 حل تمرینات فصل 2، درس 1 pdf مولفين فارسي دانلود
39 حل تمرینات فصل 2، درس 2 pdf مولفين فارسي دانلود
40 حل تمرینات فصل 2، درس 3 pdf مولفين فارسي دانلود
41 حل تمرینات فصل 3، درس 1 pdf مولفين فارسي دانلود
42 حل تمرینات فصل 3، درس 2 pdf مولفين فارسي دانلود
43 حل تمرینات فصل 3، درس 3 pdf مولفين فارسي دانلود
44 حل تمرینات فصل 3، درس 4 pdf مولفين فارسي دانلود
45 حل تمرینات فصل 4، درس 1 pdf مولفين فارسي دانلود
46 حل تمرینات فصل 4، درس 2 pdf مولفين فارسي دانلود
47 حل تمرینات فصل 4، درس 3 pdf مولفين فارسي دانلود
48 حل تمرینات فصل 5، درس 1 pdf مولفين فارسي دانلود
49 حل تمرینات فصل 5، درس 2 pdf مولفين فارسي دانلود
50 حل تمرینات فصل 5، درس 3 pdf مولفين فارسي دانلود
51 حل تمرینات فصل 6، درس 1 pdf مولفين فارسي دانلود
52 حل تمرینات فصل 6، درس 2 pdf مولفين فارسي دانلود
53 حل تمرینات فصل 6، درس 3 pdf مولفين فارسي دانلود
54 حل تمرینات فصل 7، درس 1 pdf مولفين فارسي دانلود
55 حل تمرینات فصل 7، درس 2 pdf مولفين فارسي دانلود
56 حل تمرینات فصل 7، درس 3 pdf مولفين فارسي دانلود
57 پیشنهادهایی برای آموزش مفهوم تابع (قسمت اول) pdf دبیرخانه راهبری ریاضی فارسي دانلود
58 پیشنهادهایی برای آموزش مفهوم تابع (قسمت دوم) pdf دبیرخانه راهبری ریاضی فارسي دانلود
58 نسخه سال 96 پايه دهم (كل كتاب)
pdf مولفين فارسي دانلود
دفعات بازديد: 63266
تعداد بازديدكنندگان: 40971